Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 ustawy RODO, informujemy, iż firma POLGRZYB Urszula Jedynak ul. Bagienki 7a
32-050 Skawina NIP 6791862237, jest Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały pozyskane przy nawiązywaniu współpracy.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art 6,ust 1 RODO a ich przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku handlowego tj.dalszej realizacji zamówień i dostaw.

Posiadają Państwo prawo do :

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ( ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych)

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować drogą pocztową lub w wiadomości e-mail na adres : biuro@polgrzyb.pl